Sitemap    Baidunews
分类:组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /
您现在的位置:首页 >> 宋代

《 赠天目吴君实 》


林景熙的古诗:《赠天目吴君实》原文


宋代     林景熙

诗兴翩翩度雪溪,岩云犹护旧留题。
梦回残月苍梧晓,家在春风秀麦西。
萱草堂深衣屡寄,桃花观冷酒重携。
故山石镜无人问,空与寒猿照影啼。
林景熙(1242~1310),字德暘,一作德阳,号霁山。温州平阳(今属浙江)人。南宋末期爱国诗人。咸淳七年(公元1271年),由上舍生释褐成进士,历任泉州教授,礼部架阁,进阶从政郎。宋亡后不仕,隐居于平阳县城白石巷。林景熙等曾冒死捡拾帝骨葬于兰亭附近。他教授生徒,从事著作,漫游江浙,是雄踞宋元之际诗坛、创作成绩卓著、最富代表性的作家,也是温州历史上成就最高的诗人。卒葬家乡青芝山。著作编为《霁山集》
诗兴起翩翩度雪溪,岩说还保护旧题记。
梦回残月苍梧明白,家在春季风秀麦西。
萱草堂深衣多次寄,桃花观冷酒重带。
所以山石镜没有人问,空和冷猿照影哭。
* 以上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考
shī xìng piān piān dù xuě xī, yán yún yóu hù jiù liú tí.
诗兴翩翩度雪溪,岩云犹护旧留题。
mèng huí cán yuè cāng wú xiǎo, jiā zài chūn fēng xiù mài xī.
梦回残月苍梧晓,家在春风秀麦西。
xuān cǎo táng shēn yī lǚ jì, táo huā guān lěng jiǔ zhòng xié.
萱草堂深衣屡寄,桃花观冷酒重携。
gù shān shí jìng wú rén wèn, kōng yǔ hán yuán zhào yǐng tí.
故山石镜无人问,空与寒猿照影啼。

上一个词语:原易
下一个词语:溪行


温馨提示:


本文收集了赠天目吴君实的宋代,您还可以浏览 组词 / 词语 / 近义词 / 反义词 / 词语造句 / 古诗文 /

热点推荐

组词网     蜀ICP备2022026051号-3    www.yxjyjt.com.cn      Sitemap    Baidunews
组词网 Copyright 版权所有:宜宾市翠屏区艺文互联网信息服务中心